Miljøstyrelsen til kamp mod ulovlige midler til tagrensning

Flere algefirmaer benytter ulovlig tagrensning i deres algebehandling.
Kommunikationen om miljøvenlig algerens bliver vigtigere for algefirmaer.

Der findes kun ét enkelt godkendt middel, som man må bruge til at lave en tagrensning. Sådan har det været i lang tid. Men det viser sig, at der stadig er mange algefirmaer i Odense og udenfor, som bruger ulovlige kemikalier til at fjerne de grønne alger fra taget, fliserne og facaden. Miljøstyrelsen har derfor skærpet kampen mod brugen af ulovlige algefjernere. Det kan i værste tilfælde betyde, at de firmaer, der ikke følger reglerne, og dermed ikke bruger det godkendte middel, Algefri N fra Ecostyle, kan blive politianmeldt.

Det er nemlig særdeles skadeligt for miljøet, hvis man bruger ulovlige kemikalier til at fjerne alger med. Eksempelvis er brugen af Rodalon yderst farligt for naturen. Det har tidligere resulteret i, at man har fundet enorme mængder af døde fisk i vandløbene. For bruger man et ulovligt kemikalie som algebekæmpelsesmiddel til for eksempel sin tagrensning, så vil det bagefter blive skyllet ud i afløbene, og dermed ender det ud i vandet. Det kan dyrene ikke tåle, og derfor kan det betyde, at de dør af det. Udover dyrene så går det også udover beplantningen i området. Så det kan ikke bare ødelægge ens egen have, det kan også ødelægge naboernes have. Ulovlige kemikalier som for eksempel Rodalon må derfor aldrig bruges til fjernelse af alger på tag, fliser eller facader.

Ikke alle algefirmaer bryder reglerne

Heldigvis bliver flere og flere forbrugere også opmærksom på, hvilke algemidler der bliver brugt, f.eks. i en algebehandling. Ifølge et algefirma der tilbyder algerensning spørger forbrugerne mere ind til opgaven og de algemidler som bliver brugt under behandlingen. Det er jo også helt fint hvis man ikke har noget at skjule. Der er idag flere firmaer i Odense og udenfor, som gør en stor indsats for at skabe gennemsigtighed i markedet. Dette både hvad angår prisen men i høj grad også fra et miljømæssigt perspektiv, da det har indflydelse på kundernes købsbeslutning. Det er heldigvis en positiv udvikling som formentlig vil forsætte.

Forbrugerne skal tage sine forholdsregler

Hvis man som forbruger står og har brug for en tagrensning, så skal man sørge for at tage sine forholdsregler. For som sagt så er det langt fra altid, at et algebekæmpelsesfirma anvender det lovlige middel. Derfor anbefales det på det kraftigste, at man undersøger forskellige firmaer, inden man vælger, hvem man vil bruge. For man skal være sikker på, at det firma, man vælger, bruger det godkendte middel.

At Miljøstyrelsen nu er ekstra opmærksomme på de firmaer, som stadig ikke bruger det godkendte middel, Algefri N, skal også gøre forbrugerne mere vakse. De skal sørge for at holde øjnene åbne, og hvis de finder ud af, at et firma ikke bruger lovlige metoder, så anbefales det, at de anmelder det og derefter vælger et andet firma. Ikke bare fordi det er ulovligt, men fordi det går ud over dyrelivet, naturen og naboernes haver. Så hvis man vil have lavet en tagrensning, så skal man undersøge om det firma, man vil bruge, benytter det lovlige middel.